.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เผยแพร่ URL เว็ปไซต์ การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ อปท.
รายงานการประชุมสภา
ขอเชิญประชุมสภา
ประกาศ / คำสั่ง อบต.
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนงาน
Back Office ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง     รายละเอียดข่าว 

รายละเอียดข่าว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายบัญญัติ-ถนนลาดยาง ม.9       

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้านนายบัญญัติ – ถนนลาดยาง หมู่ที่ 9
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
________________
 
                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายบัญญัติ – ถนนลาดยาง หมู่ที่ 9ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาจ้างเลขที่ 9/2558 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 ซึ่งมีกำหนดส่งมอบงานจ้างภายใน 60 วัน โดยเริ่มทำงานตามสัญญาจ้างในวันที่ 12 กันยายน 2558 และกำหนดสิ้นสุดวันส่งมอบงานจ้างในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 วงเงินงบประมาณ 104,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 จึงขอประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ตามรายละเอียดดังนี้
 
ผู้รับจ้าง
สัญญาเลขที่/
ลงวันที่
ส่งมอบ
วันที่
รายชื่อ
คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ที่ตรวจรับ
สถานที่
ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เสิงสางการโยธา
9/2558
ลว. 11 ก.ย. 58
28 ก.ย. 58
1. นายวรวรรธน์ พัฒนด่านสกุล
2. นาง อำไพ ธรรมไชย
3. น.ส.มัชฌิมา ซึมกระโทก
4. นายบุญจันทร์ เพลงสระเกษ
5. นายสมพงษ์ บินปีดำ
29 ก.ย. 58
เวลา 09.00 น.
ณ สถานที่ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายบัญญัติ – ถนนลาดยาง                หมู่ที่ 9
                   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรทราบเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว หากผู้ใดสนใจที่จะเข้าร่วมตรวจรับงานจ้างกับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก็ขอเชิญร่วมตรวจรับงานกับคณะกรรมการฯ ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                             ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
 
 
 
                                                               ( นายทินกร อาจหาญ )
                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 

ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
วันที่ประกาศ : 2558-09-28

บริการประชาชน
กระดานกระทู้ (ถาม ตอบ)
คู่มือและการให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.237.61
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,581,480

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
ตำบลหนองพลวง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044-980400,044-980444   Fax : 044-980444
Email : nongpluang@nongpluang.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.